top of page

РЕГЛАМЕНТ

 1. Загальні положення

1.1 Громадська організація “Українська кіноакадемія” у співпраці з Netflix, оголосила про проведення Програми “Грантова Програма: Розробка сценаріїв та ексклюзивні онлайн сесії з експертами EAVE” з метою допомоги українським творцям в Україні та по всьому світу, які постраждали або були переміщені через війну, з метою продовження та розвитку їх роботи.

1.2 Програма “Грантова Програма: розробка сценаріїв та ексклюзивні онлайн сесії з експертами міжнародної кіноіндустрії” проводиться Громадською організацією "Українська кіноакадемія" (код ЄДРПОУ 41176371), Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри будинок 30 (далі – Організатор).

2. Опис Програми

2.1 25 проєктів отримають по $10 000 на розробку сценарію свого проєкту на команду зі сценариста та продюсера, які мають бути громадянами України. Всі сценарії будуть перекладені на англійську мову наприкінці Програми Українською кіноакадемією. 

2.2 Спеціально для Грантоотримувачів буде проведено серію ексклюзивних онлайн сесій з експертами EAVE, участь в яких є обов’язковою для Грантоотримувачів. Грантоотримувачі отримають підтримку у вигляді групових сесій, під час яких обговорюватимуться основні тенденції індустрії, а також індивідуальні сесії від EAVE з розробки сценарію та розвитку проєкту, на яких буде розглянуто стратегії щодо фінансування та маркетингу.

2.3 До участі в Програмі приймаються наступні проєкти: 

 • Оригінальні повнометражні ігрові фільми, тривалістю 70 хвилин і більше, що на момент подання заявки знаходяться на стадії розробки

2.4 Оплата гранту здійснюються  в гривнях по курсу міжбанку (після заключення договору про надання гранту) в безготівковій формі на банківський рахунок юридичної особи або фізичної-особи підприємця продюсера. 

2.5 Програма проводиться  у наступні терміни:

 • З 13:00:00 9 квітня 2024 року по 23:59:59 17 квітня 2024 року – прийом заявок від учасників; 

 • До 20 травня 2024 року – оголошення списку Грантоотримувачів;

 • 31 жовтня 2024 року - дедлайн закінчення розробки сценарію 

 • До 30 листопада - дедлайн подання фінансового плану, маркетингової, фестивальної  та дистрибуційної стратегій, огляду календарного плану проєкту

 • З 6 січня до 10 лютого 2025 року - серія ексклюзивних онлайн сесій з експертами EAVE

2.6 Учасник Програми не передає Організатору чи третім особам жодних прав на сценарний проєкт, а Організатор, Netflix або будь-яка третя сторона в майбутньому жодним чином не перешкоджає використанню учасником свого проєкту в майбутньому.

2.7 Організатор не передає Netflix деталі проєкту та персональні дані учасника Програми. Netflix передається тільки деперсоніфікована інформація про гендерний склад учасників Програми, їх вік та країну/регіон перебування.

2.8 Учасник Програми надає право Організатору використовувати в публічному просторі (на новинних ресурсах, сайтах, в соціальних мережах тощо) інформацію про проєкт, а саме короткий опис проєкту (логлайн), командні фото, цитати сказані будь-ким з команди учасника Програми тощо, що попередньо погоджено між Сторонами.

2.9 Учасник Програми має надіслати Організатору готовий сценарій українською мовою до 31 жовтня 2024 року, а також надати право на переклад сценарію на англійську мову.

2.10. Учасник Програми має надіслати Організатору фінансовий план, маркетингову, фестивальну та дистрибуційну стратегію проєкту, а також надати право на ознайомлення із вказаними матеріалами експертам EAVE до 30 листопада англійською мовою.

 

3. Вимоги до Учасників Програми

3.1 Учасники Програми мають бути громадянами України, які проживають в Україні або які вимушені були виїхати з України у 2022 році.

3.2 Громадяни України, які проживають у так званих “регіонах України з обмеженим доступом”, не мають права на участь в даній Програмі. «Регіон України з обмеженим доступом» означає території України, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів.

3.3 Учасником Програми вважаються команда максимум з двох осіб, сценариста та продюсера. Продюсер має представляти юридичну особу (ТОВ) або фізичну особу-підприємця (ФОП), які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та мають відповідні юридичні засади представляти проєкт. 

3.4 Грантові кошти, які будуть виплачені переможцям Програми будуть розподілені наступним чином: сума, яка становить не менше 75% коштів гранту, має бути перерахована сценаристу. Наприкінці Програми Учасник (юридична особа або фізична особа-підприємець продюсера) має надати документ, що підтверджує оплату сценаристу, а саме договір зі сценаристом та документ-підтвердження з банку про перерахування йому гонорару.

3.5 Щоб подати заявку, Учасники Програми мають бути старше 18 років. Заявки приймаються без обмеження верхньої вікової межі, фізичних обмежень, раси, статі, релігії, сексуальної орієнтації чи країни перебування.

3.6 Всім учасникам Програми потрібно мати необхідний досвід в якості продюсера або відповідно  сценариста (бути вказаним в титрах):

 • Принаймні в двох ігрових повнометражних фільмах чи серіалах, що пройшли відбір на кінофестиваль з історією існування не менше 5 років; та/або який було випущено в кінотеатрах, на національному телебаченні чи в цифровому форматі в Україні; 

 • Або в трьох короткометражних ігрових фільмах, принаймні один з яких був відібраний на кінофестиваль з історією існування 5 років і більше.

 

3.7 До проєкту, який брав участь у Програмі немає обмежень щодо жанрів і тем. Ми вітаємо проєкти, які сприятимуть розумінню глядачами життєвого досвіду українців та української культури в широкому сенсі.

3.8 Один сценарист може подати максимум 1 (один) проєкт, не зважаючи подає сценарист проєкт під реальним іменем чи під творчим псевдонімом.

3.9 Один продюсер може брати участь лише в одному поданому проєкті.

3.10 Обов'язкові матеріали подання українською і англійською мовою:

 • Синопсис, 1 сторінка, А4, Times New Roman, одинарний інтервал

 • Логлайн, максимум 1000 символів

 • Профілі продюсера та сценариста

 • Творча концепція від сценариста 

3.11 Учасники Програми під час участі у Програмі зобов’язуються дотримуватися вимог цього Регламенту та норм чинного законодавства України.

3.12 Беручи участь у Програмі, Учасник Програми погоджується та підтверджує факт ознайомлення і повної згоди з цим Регламентом.

3.13 У випадку надання Учасником Програми недостовірних/некоректних даних для участі в Програмі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Програми, такий Учасник Програми втрачає право на продовження участі у Програмі.

3.14 Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Програмі Учасників Програми, які порушили обов’язки, передбачені у цьому Регламенті.

3.15 Учасник Програми, що не виконує/неналежно виконує  умови цього Регламенту, втрачає право на подальшу участь у Програмі.

4. Оцінка проектів

4.1 Для участі у Програмі необхідно було коректно заповнити аплікаційну форму та завантажити необхідні матеріали на сайті Організатора.

4.2 Експерти оцінюють проекти за такими критеріями матеріалів, поданих учасником до участі у Програмі:

 • Чіткість ідеї, історії, персонажів, їхніх мотивів і правил світу;

 • Можливість глядача ідентифікувати себе з історією, наявність загальнолюдських тем;

 • Оригінальність, наявність тем, що спонукають до роздумів, багатовимірних персонажів, шарів для дослідження, перипетій та поворотів, підказок, які глядач може зібрати разом, а також певної розв’язки;

 • Рушійна сила героїв: сильні складні персонажі з чіткими, зрозумілими мотиваціями, які разом визначають напрямок драматичної арки/подорожі персонажів. Наявність нагальних питань, на які потребують відповіді/розкриття;

 • Ідея проєкту актуальна як для українського, так і для світового глядача сьогодні та в майбутньому.

4.3 Середній арифметичний бал (з урахуванням однієї цифри після коми) використовується як результат отриманих оцінок для кожного проєкту. На основі цієї оцінки формується рейтинговий список Грантоотримувачів.

4.4. Проєкти будуть оцінюватися чотирма міжнародними галузевими експертами, які не мають права подавати власні проєкти до участі (наприклад, якщо він / вона є міноритарним співпродюсером. У разі наявності будь-якого конфлікту інтересів або зв'язку з будь-яким поданим проєктом, експерт повинен негайно повідомити про це Організатора, і проєкт не буде допущений до участі в конкурсі.

5. Конфіденційність

5.1 Інформація щодо поданого учасником Програми проєкту, а також будь-яка інформація про самого учасника вважається конфіденційною.

5.2 Сторони або їхні представники не мають права розголошувати конфіденційну інформацію сторін без письмової згоди на це іншої Сторони за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Виняток становлять юристи (адвокати), бухгалтери, банкіри або радники з фінансових питань, найняті Сторонами, а також авторсько-правові (авторські), судові, державні й інші подібні компетентні організації, що беруть участь в розгляді будь-якого питання, пов'язаного з цим Регламентом.

5.3 У випадку завдання збитків у результаті розголошення конфіденційної інформації без згоди на те іншої Сторони винна Сторона зобов'язана була відшкодувати потерпілій Стороні всі пов'язані із цим фактичні збитки, підтверджені відповідними документами.

 

6. Інші умови Програми

6.1 Участь у Програмі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Програми з цим Регламентом. Порушення Учасником Програми або відмова Учасника Програми від належного виконання цього Регламенту вважається відмовою Учасника від участі в Програмі, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

6.2 Беручи участь у Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку і використання його персональних даних. Персональні дані Учасників Програми використовуються виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Програми і не надаються жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цією Програмою. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасниками Програми, Організатором або уповноваженими ними особами буде вживано заходів для забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

6.3 Netflix не бере на себе ніяких зобовʼязань щодо проєктів, які беруть участь у Програмі.

6.4 Щоб уникнути будь-яких сумнівів, Netflix немає доступу та не бере участь в будь-якій оцінці матеріалів під час подання заявки або в кінці Програми.

6.5 Терміни, що використовуються в цьому Регламенті, стосуються виключно цієї Програми. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього Регламенту, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цим Регламентом, рішення ухвалюється Організатором.

6.6 Усі відносини, що стосуються проведення Програми, регулюються на основі чинного законодавства України.

Регламент: Текст
bottom of page